%title%
سبد خرید1

فیروزه کوب

یکی از معدود رشته های صنایع دستی است که زیبایی و گیرایی یک فرآورده ی خوب صنایع دستی را با خود دارد، بطوریکه گفته میشود قدمت این صنعت به حدود شصت سال قبل میرسد. در آن زمان شخصی به نام یوسف حکمیان در مشهد کار فیروزه کوبی بر روی زیورآلاتی مانند دستبند، گل سینه، گوشواره و ... را شروع نمود و حدود بیست سال بعد این صنعت توسط صنعتگر دیگری به نام حاج داداش از مشهد به اصفهان برده شد. در اصفهان فیروزه کوبی به غیر از جواهرات در ظروفی مانند بشقاب، لیوان، گلاب پاش و ... نیز مورد استفاده قرار میگیرد . یک فرآورده فیروزه کوب اعم از زیور آلات و یا ظروف عبارت است از شیئی : مسی، برنجی، نقره ای یا برنزی که صنعتگر فیروزه کوب قطعات ریز سنگ فیروزه را بر قسمتهایی از سطوح آن به فرم موزائیک در کنار هم نشانده و به این ترتیب جلوه ای خاص به آن می بخشد . در مرحله بعد ظرف مورد نظر را گرم کرده و ضمن حرارت دادن روی قسمتهایی فیروزه را نشانده اند لاک گردویی میپاشند. قسمتهای پوشیده شده از لاک و سنگ فیروزه را به وسیله سنگ سمباد آب ساب مینمایند تا قسمتهای اضافی لاک و برجستگی های جزیی سنگها ساییده و صیقلی گردد. آخرین مرحله کار فیروزه کوبی پرداخت قسمتهای فلزی است که لایه ی کدر و تیره رنگی را از روی آن میزدایند و سپس پولیش می کنند. نکته حائز اهمیت در درجه اول نصب صحیح فیروزه بر روی فلز و دیگر اینکه هر چه ظرف و قطعات سنگ منظم تر در کنار یکدیگر نصب شده باشد کار دارای ارزش هنری بیشتری است.